Skip to content

Posts from the ‘– EDI 05, 09/2018’ Category

HOLLYWOOD ENDING

Čovek je jedinstvo duha i tela. Ako duh pati, njegova patnja ogleda se u telu. Ako je telo povređeno, čovek ima tendenciju da padne duhom. U tome se ogleda radnja filma Vudija Alena „Kraj Holivuda” (Woody Allen, Hollywood Ending, 2002).

Pročitajte cio članak ovdje.

MARSEL DIŠAN I FILM

,,Ja se zovem Vladimir Nikolić, živim i radim u Beogradu kao umjetnik, magistrirao sam slikarstvo na Akademiji u Beogradu. Moji roditelji su iz Peći sa Kosova. Očeva familija je rodom iz Ozrinića kod Nikšića…”

Pročitajte cio članak ovdje.

FROJD I NOVI MEDIJI

Upoznavanje s pojedinačnim grupama psihičkih procesa i nekih osobina deo je strategije boljeg razumevanja ličnosti u celini. Svaki čovek ima više osobina koje sa izvesnom doslednošću ispoljava tokom svog života.

Pročitajte cio članak ovdje.

Nebojša Glogovac

VELIKI LJUBAVNICI SU NAJVEĆI GLUMCI…
Ovo su autorizovane beleške sa susreta studenata Učiteljskog fakulteta i Nebojše Glogovca, iz marta 1999. godine koje je ustupila profesorka Svetlana Bezdanov Gostimir.

Pročitajte cio članak ovdje.

EDI-05 / septembar 2018

SADRŽAJ:


Remake and/or Fake

(Estetika filmskog rimejka: Kriterijumi za vrednovanje originala i njegovih novih interpretacija u istom i/ili drugačijem medijskom izrazu)

Marija Škokljev
„F FOR FAKE“ prema Bodrijaru, Ingardenu i Koru


Umjetnik se seli u drugu epohu

(Studije slučaja: Umetnik i reprezentativna déla. Prezentacija izvorne epohe (kontekst stvaranja i popularnosti). Analiza (ne)izmenjenih kriterijuma tumačenja i/ili vrednovanja u drugačijem istorijskom (ranijem/kasnijem) kontekstu. Kritički osvrt, uz argumentaciju izvedenu iz estetskog pristupa.)

Da postoji putovanje kroz vreme, NAJRAĐE bih u epohu nemog filma
– Nevena Joksimović: PRODUCENTKINJA
– Nemanja Subotić: MONTAŽER
– Alexander Ivanović: REDITELJ

Sara Bubalo
Džon Karpenter u eri početaka zvučnog filma u Holivudu


Autorski rukopis u umjetnosti
pokretnih slika

(Preferencija autora: reditelj, montažer, glumac, scenograf, producent, kompozitor, scenarista, direktor fotografije, …; identifikovanje i argumentovanje estetike autorskog rukopisa)

Miloš Golubović
VELJKO DESPOTOVIĆ

Nevena Joksimović, Aleksandra Jovanović, Milica Stanić
FRANCUSKI FILM IZMEĐU DVA RATA

Aleksandar Jovan Krstić
„Sa verom u Boga”


Estetika simulakruma

(Bodrijarovska tumačenja pretvaranja da jeste ono što nije, i da nije ono što jeste: umetnost medijskog oblikovanja stvarnosti – verodostojnost prizora ima umetničku vrednost samo ukoliko je estetski oblikovana: voajerizam, …)

Katarina Radinović Andrić
Strip i film: veličina i oblik kvadrata

Darko Ivić
Radio – medij i/ili umetnost


Ljepota ružnoće

(Distinkcija lepote i/ili lepo prikazivanje ružnog & vice versa)

Kristina Vuletić
Andaluzijsko pseto


Estetski dizajn manipulacije

(Umetničko stilizovanje medijskih oblika manipulacije: reklama, propaganda, indoktrinacija, religiozna propoved, industrija zabave i sna – recenzije, prikazi, …)

Natalija Kunić
„ČEŠKI SAN” prema Bodrijaru, Frojdu, Lakanu, Aželu i Efru


Umetnički formati zabave

(Popularno, zavodljivo, najavljeno, … – kritički osvrti, …)

Andrijana Zukić
“HOLYWOOD ENDING” prema Suriou, Mitriju, Mecu, Frojdu, Lakanu i Koru


Sofisticirani svijet

(sofisticirano ravnopravno znači: rafinovano, prefinjeno, istančano, složeno, …; ali i: krivotvoreno, patvoreno, lažno, blazirano, …; odabrana umetnička prikazanja u jezicima izražavanja novih medija/tehnologija)

Aleksa Vukomanović
MARSEL DIŠAN I FILM

Tanasije Ćakić
PALIMPSEST I POETIKA FILMA


Star-system i popularnost

(festivali, zvezde, spektakli, glamour, …; prikazi, promo, recenzije, … idoli i/ili ikone, …)

Marko Gošović
Junaci animiranog filma – Idoli i/ili ikone (5/6)


Novi alati za stare medije

(nove tehnologije nude nove načine proizvodnje, distribucije i potrošnje „starih medija“; ubrzavanje svih procesa, ali neminovno utiču i na sadržinu, suštinu, izraz, stil, jednom rečju na spoljni i unutarnji izgled medijskih proizvoda)

Tamara Jovović
Bijeli šum i Crno ogledalo – vizije tehnološke distopije u književnosti i na televiziji

Petar Ćuk
Frojd i novi mediji


Hommage industriji zabave i sna

(autor/i koji je/su u periodu pred objavljivanje broja najnagrađivaniji ili upravo otišli…)

Nebojša Glogovac na UF
šibicari, političari, kockari, lopovi,
VELIKI LJUBAVNICI SU NAJVEĆI GLUMCI…

Svetlana Bezdanov Gostimir
PROFESOR GLOGOVAC

Intro
DUŠAN ĐOKOVIĆ (1945-2018)

Dragan Elčić
ČOVJEK I NJEGOV SAN

Svetlana Bezdanov Gostimir
ANĐEO AKADEMIJE UMETNOSTI