Skip to content

Posts from the ‘Istaknuti članci’ Category

HOLLYWOOD ENDING

Čovek je jedinstvo duha i tela. Ako duh pati, njegova patnja ogleda se u telu. Ako je telo povređeno, čovek ima tendenciju da padne duhom. U tome se ogleda radnja filma Vudija Alena „Kraj Holivuda” (Woody Allen, Hollywood Ending, 2002).

Pročitajte cio članak ovdje.

MARSEL DIŠAN I FILM

,,Ja se zovem Vladimir Nikolić, živim i radim u Beogradu kao umjetnik, magistrirao sam slikarstvo na Akademiji u Beogradu. Moji roditelji su iz Peći sa Kosova. Očeva familija je rodom iz Ozrinića kod Nikšića…”

Pročitajte cio članak ovdje.

FROJD I NOVI MEDIJI

Upoznavanje s pojedinačnim grupama psihičkih procesa i nekih osobina deo je strategije boljeg razumevanja ličnosti u celini. Svaki čovek ima više osobina koje sa izvesnom doslednošću ispoljava tokom svog života.

Pročitajte cio članak ovdje.

Nebojša Glogovac

VELIKI LJUBAVNICI SU NAJVEĆI GLUMCI…
Ovo su autorizovane beleške sa susreta studenata Učiteljskog fakulteta i Nebojše Glogovca, iz marta 1999. godine koje je ustupila profesorka Svetlana Bezdanov Gostimir.

Pročitajte cio članak ovdje.