Skip to content

Posts from the ‘Estetika simulakruma’ Category

RADIO – MEDIJ I/ILI UMETNOST

Darko Ivić

EDI-05, 09/2018


“Uzbuna, uzbuna!”, povikao je, i nekoliko miliona ljudi istovremeno je čulo taj povik, pa počelo da beži! Kuda? Kud god su ih noge nosile. Zašto? Zbog radija!

Da, ovo je jedna od najupečatljivijih radio drama u istoriji radija i idealna za početak razmišljanja o ovoj temi. Moć radija najdramatičnije je potvrđena 30. oktobra 1939. godine radio-dramom Džordža Herberta Velsa u interpretaciji Orsona Velsa “Rat svetova”. Orson Vels, u to vreme režiser emisija na radiju, došao je na ideju da se na dan uoči Noći veštica ili Svih svetih našali sa milionskim auditorijumom. Ovog puta kao strašilo nisu se pojavile glave od tikava, već leteći tanjiri sa Marsa. Bez obzira, međutim, na to što je pre početka emitovanja “Rata svetova” najavljeno – a i u toku drame nekoliko puta ponovljeno – da je reč o radio-drami, slušaoci su panično počeli da beže iz svojih domova. Da sam i sam slušao tu dramu tada, verovatno bih isto učinio, jer su za mene radio-drame bile više od puke naracije. Ja sam sve to doživljavao vrlo vizuelno. Read more

Strip i film: veličina i oblik kvadrata

Katarina Radinović Andrić

EDI-05, 09/2018


Film i strip, umetnički mediji “pokretnih” slika, dele mnogo više od zajedničkog početka[1]; obe forme izraza već dugo trpe nekompetentna poistovećivanja sa starijim umetnostima (književnošću, slikarstvom, teatrom itd.), ili se vrednuju sa stanovišta pojedinih nauka (poput psihologije ili sociologije), koje ne poseduju adekvatne alate za tumačenje filmskog i stripovskog jezika izražavanja. Strip se, na primer, najčešće dovodi u vezu sa tekovinama književnosti, slikarstva i filma, pri čemu samo poslednja relacija zaista ima smisla. Read more

Tarantino & Pudovkin

Marko Komljenović

EDI-04, 12/2017


Kventin Tarantino je poznat kao reditelj koji zasniva svoje filmove na realnim pričama i nadrealnim eksplicitnim scenama, a pogotovo scenama nasilja. Read more

Frojd i Bodrijar

Sara Bubalo

EDI-04, 12/2017


1. O Frojdovoj mezimici

Opustite se potpuno. Slobodno podignite noge, namestite jastuk kako vam odgovara i lezite celom težinom svog tela, kao da svaki vaš mišić stremi ka tom kauču… Read more

Film i vizuelno opažanje

Katarina Radinović Andrić

EDI-04, 12/2017


 

“Naša prednost je što smo u filmu izvan opasnosti, izvan domašaja. Poistovećivanje ide do greške u identitetu. Film je igra senki i svetlosti gde svako od nas bira svoju senku. Specifičnost filma jeste u tome što on nudi svet nadohvat ruke, otvoren je za sva učestvovanja, prilagodio se svim našim potrebama, bez ograničenja. Razlika između sna i filma je velika. Nemoć čoveka koji sanja je strašna, a gledaočeva nemoć je prijatna. On zna da prisustvuje bezopasnoj predstavi. Čovek koji sanja očajnički veruje u istinitost svoga potpuno nestvarnog sna. Čovek koji gleda film zna da vidi sliku i ostaje sa druge strane sanjarenja. Birajte da li ćete sanjati i/ili gledati.”
Ljiljana Lukić
[1] Read more

HRABRE ŽENE
putuju kroz vreme

Čarna Radoičić & Aleksandra Jovanić

EDI-03, 06/2017


Višegodišnja zainteresovanost i proučavanje tema dostignuća, položaja i medijske prisutnosti ženskih ličnosti iz bliže i dalje prošlosti, podstakla nas je na osmišljavanje umetničko-edukatinog projekta “Hrabre žene putuju kroz vreme”. Projekat se realizuje tokom 2017. godine i obuhvata više medija, dominantno vizuelnih i interaktivnih medija. Prva faza je obuhvatila izložbu fotografija i kreativno-edukativne radionice, u maju tekuće godine, u Radionici integracije u Beogradu. Read more

RAT SVETOVA
između stvarnosti i istine

Aleksandra Glovacki

EDI-03, 06/2017


„Čovek je merilo svih stvari; postojećih da postoje, nepostojećih da ne postoje“ rekao je još u petom veku stare ere sofista Protagora, i tom prijemčivom poluistinom (koji čovek? Jedan, bilo koji, svaki?) anticipirao nedorečenost svih budućih pokušaja definisanja istine. Je li istina subjektivna kategorija, kako se tvrdi u desecima različitih umnih filozofskih teorija, ili se negativnim određenjem Hajdegera i Jaspersa, po kome je istina „ono što nije skriveno“, bliže prilazi njenoj suštini? Možda ovo potonje upućuje na drugi pojam naše teme, na poimanje „stvarnosti“, kao onoga što nije skriveno? Ali i samu stvarnost čine skrivenosti, pa zemljino jezgro ili dno okeana ne mogu biti izbrisani iz naše stvarnosti samo zato što su nam skriveni. Read more

TELEVIZIJA – ESTETIKA VOAJERIZMA
(dio 2/2)

Marko Milošević

EDI-02, 12/2016


Ko je koga smislio?

U svaki medijum koji je stvorio, čovjek je protkao sebe. No, nemogude je zamisliti medijum koji je djelo suvog pojedinca i jednosmjeran. Posebno je to nezamislivo u areni mass medija, gdje danas izazivamo, i gdje nas izazivaju te gorostasne organske mašinerije, proizvodi najrazličitijih umova. Čovjek je sa svojim privatnim životom uspio da po principu tiha voda brijeg roni na kraju od televizije dobije nešto dizajnirano “samo” za njega. Read more

STVARNOST I/ILI ISTINA

Aleksa Vukomanović

EDI-02, 12/2016


“Manipulacijom se zaista teži stvaranju slike stvarnosti koja izgleda kao da jeste stvarnost.”
Filip Breton

„Rat svetova” – izvorna novela H.G.Velsa, adaptirana u radio dramu od strane Hauarda Koha, govori o tome kako su Marsovci došli na našu planetu Zemlju u vrlo neprijateljskom raspoloženju, uništavajući sav život na planeti koju zovemo domom. Emitovana je 30. oktobra 1938. godine, u 20 sati na radio programu CBS-a. Priča je bila veoma originalna u to vreme, ali svakako je originalnosti i sugestivnosti koje je ostvarila na Zemlji doprineo revolucionarni Orson Vels koji je pomenutu radio-dramu uredio i izgovorio poput radio vesti. Read more

STVARNI SVIJET DONOSI FILMU SAMO NEVOLJE (dio 2/2)

Igor Perović

EDI-02, 12/2016


Kreator istina i iluzija

Nakon pogledanog filma i svijeta koji nam je stvorio, i nakon efekta „produženog djelovanja“ kada taj film i dalje doživljavamo danima nakon realnog prostorno-vremenskog praćenja filma, šta možemo da kažemo o autoru filma? Među grupom ljudi koji su uticali na stvaranje filma uglavnom se ističe jedan autor i u većini slučajeva to je reditelj, naročito ako ima više funkcija u filmu (scenarista, montažer, producent, snimatelj, glumac). Dakle, taj autor je živi čovjek koji postoji i mora da ima (možda na ličnu žalost) svoj realni život, a opet je u stanju da stvori svijet, za koji nam skoro i nije bitno da li je stvaran ili ne, jer je svakako svijet, sa svim svojim manjim svjetovima i bićima unutar njega. Read more