Skip to content

Posts from the ‘Novi alati za stare medije’ Category

FROJD I NOVI MEDIJI

Petar Ćuk

EDI-05, 09/2018


Umesto uvoda

Upoznavanje s pojedinačnim grupama psihičkih procesa i nekih osobina deo je strategije boljeg razumevanja ličnosti u celini. Svaki čovek ima više osobina koje sa izvesnom doslednošću ispoljava tokom svog života. One su organizovane kod svakog pojedinca na drugačiji, specifičan način i zato nema dve iste ličnosti na svetu. Psihologija ličnosti ima za cilj proučavanje ponašanja čoveka na opštem nivou, ali i da objašnjava specifičnosti u ponašanju pojedinaca. Read more

Bijeli šum i Crno ogledalo – vizije tehnološke distopije u književnosti i na televiziji

Tamara Jovović

EDI-05, 09/2018


Apstrakt

U radu se vrši komparativna analiza romana Bijeli šum Dona DeLila i kultne britanske serije Crno ogledalo, kao primjera tehnoloških distopija. DeLilov roman, kao i serija, nastali su u doba postmodernizma, pravca koji označava prekid sa prošlošću i početak novih društvenih i kulturnih strujanja. Razvoj tehnologije koji prati razvoj masovne i popularne kulture doprinijeli su promjeni u ljudskoj svijesti i ponašanju, te se neumitno postavljaju pitanja da li je tehnološki napredak dobar ili je tragično i bespovratno mutirao u opasan sistem koji uništava čovjekovo blagostanje, sigurnost i odnos prema drugima.

Read more

O predavanju
Od Interneta do Gutenberga
Umberta Eka

Aleksandra Glovacki

EDI-04, 12/2017


održano na Kolumbija univerzitetu 12. novembra 1996.
http://www.umbertoeco.com/en/from-internet-to-gutenberg-1996.html

Predavanje na Talijanskoj akademiji za napredne studije u Americi, 12. studenog 1996., prev. Ognjen Strpić Read more

DIGITALNE TEHNOLOGIJE I KULTURA

Aleksandar Luj Todorović

EDI-01, 06/2016


Digitalna tehnologija korenito je izmenila svet u kome živimo. Promenila je i dalje menja osnove na kojima počiva svetska ekonomija, sve više i više utiče na društvene odnose, na samu strukturu ljudske zajednice i odnose među njenim članovima, ali se snažno iskazuje i u kulturi, segmentu našeg postojanja koji je izuzetno značajan za opstanak i napredak naše civilizacije. Moglo bi se slobodno reći da je pod dejstvom digitalne tehnologije nastao jedan novi i složeni kompleks pojava koji bi se mogao nazvati kiberkulturom. Read more