Skip to content

EDI-01, 06/2016

Tražila se karta više

foto: Dalibor Ševaljević

SADRŽAJ:


Pojmovnik : Industrija zabave i sna


Remake and/or Fake

(Estetika filmskog rimejka: Kriterijumi za vrednovanje originala i njegovih novih interpretacija u istom i/ili drugačijem medijskom izrazu)

Maja Kecojević
Alice in Wonderland (Clyde Geronimi /
Wilfred Jackson / Hamilton Luske
, 1951),
Alice in Wonderland (Tim Barton, 2010)

Maša Seničić
Invasion of the Body Snatchers (Don Siegel, 1956),
Invasion of the Body Snatchers (Philip Kaufman, 1978),
Body Snatchers (Abel Ferrara, 1993),
The Invasion (Oliver Hirschbiegel, 2007)

Mirko Đurović
Le choses de la vie (Claude Sautet, 1970),
Intersection (Mark Rydell, 1994)


Umjetnik se seli u drugu epohu

(Studije slučaja: Umetnik i reprezentativna déla. Prezentacija izvorne epohe (kontekst stvaranja i popularnosti). Analiza (ne)izmenjenih kriterijuma tumačenja i/ili vrednovanja u drugačijem istorijskom (ranijem/kasnijem) kontekstu. Kritički osvrt, uz argumentaciju izvedenu iz estetskog pristupa.)

Tamara Drakulić
Melijes danas

Dušica Aleksić
Ticijan u XXI veku

Petar Milošević
Rifenštalova u psihoanalizi

Petar Kokinović
Kabinet doktora Diznija

Nikola Gačpar
Gradonačelnik Metropolisa — Alfred Hičkok


Autorski rukopis u umjetnosti
pokretnih slika

(Preferencija autora: reditelj, montažer, glumac, scenograf, producent, kompozitor, scenarista, direktor fotografije, …; identifikovanje i argumentovanje estetike autorskog rukopisa)

Biljana Vušović
Tim Barton

Tina Kuzman
Mišel Gondri


Estetika simulakruma

(Bodrijarovska tumačenja pretvaranja da jeste ono što nije, i da nije ono što jeste: umetnost medijskog oblikovanja stvarnosti – verodostojnost prizora ima umetničku vrednost samo ukoliko je estetski oblikovana: voajerizam, …)

Marko Milošević
TV — estetika voajerizma

Igor Perović
Stvarni svijet donosi filmu samo nevolje


Ljepota ružnoće

(Distinkcija lepote i/ili lepo prikazivanje ružnog & vice versa)

Katarina Radinović Andrić
Lepota čudovišta

Jelena Đurđić
Lijepo prikazivanje ružnog


Estetski dizajn manipulacije

(Umetničko stilizovanje medijskih oblika manipulacije: reklama, propaganda, indoktrinacija, religiozna propoved, industrija zabave i sna – recenzije, prikazi, …)

Milica Minić
Kemp i/ili istina

Aleksa Vukomanović
Svečano skidanje

Svetlana Bezdanov Gostimir
Heineken u misiji 007
Prvi selfie iz svemira


Umjetnički formati zabave

(Popularno, zavodljivo, najavljeno, … – kritički osvrti, …)

Miloš Radović
Estetizacija nasilja u vizuelnim medijima

Ana Halas
“Room”

Marija Vlahović
“The King’s Speech”

Vuk Perović
Intervju Viljam Simpson, storiborder na „Igri prestola“
Crtajući “Igru prestola”


Sofisticirani svijet

(sofisticirano ravnopravno znači: rafinovano, prefinjeno, istančano, složeno, …; ali i: krivotvoreno, patvoreno, lažno, blazirano, …; odabrana umetnička prikazanja u jezicima izražavanja novih medija/tehnologija)

Branislav Radovanović
Rorschach-ove pomorandže u bliskim susretima
(postmodernističke vrste) s Brunom Betelhajmom

Nemanja Dragaš
Teorijska tumačenja značenja u filmu „Veštačka inteligencija“
Stivena Spilberga/Stenlija Kjubrika


Industrija knjige

(knjiga je inicirala proces masovne komunikacije: prikazi, promo, recenzije …)

Katarina Švabić
Prvih 20 godina Akademije umetnosti u Beogradu
Pogled na prizore iz artističkog života

Olga Belosavić Milanović, Ljiljana Kovačić
Prvi leksikon srpskih pisaca u rasejanju 1914-2014


Star-system i popularnost

(festivali, zvezde, spektakli, glamour, …; prikazi, promo, recenzije, … idoli i/ili ikone, …)

Miroslav Minić
Vladimir Tomić, reditelj filma “Flotel Europa” nagrađenog na 7. UnderhillFestu
Suočavanje sa prošlošću

Dušan Đoković
Lođ u Beogradu

Marko Gošović
Junaci animiranog filma – Idoli i/ili ikone

Anđela Jakšić Stojanović
Deset godina Univerziteta Mediteran
Omaž brojevima

Miroslav Minić
Festival koji se svake godine širi i napreduje


Novi alati za stare medije

(nove tehnologije nude nove načine proizvodnje, distribucije i potrošnje „starih medija“; ubrzavanje svih procesa, ali neminovno utiču i na sadržinu, suštinu, izraz, stil, jednom rečju na spoljni i unutarnji izgled medijskih proizvoda)

Aleksandar Luj Todorović
Digitalne tehnologije i kultura: KIBERKULTURA


Šlagvort (schlagwort) za repliku

(javni nastupi, univerzitetska predavanja uglednih ličnosti iz umetnosti i kulture)

Miloš Radivojević na AU

Radoslav Zelenović na AU


Hommage industriji zabave i sna

(autor/i koji je/su u periodu pred objavljivanje broja najnagrađivaniji ili upravo otišli… : VILJEM ŠEKSPIR & UMBERTO EKO)

Dragan Stojkov
Viljem Šekspir – Slika lika

Raško Jovanović
Genijalan i uvek aktuelan dramatičar

Fedor Frimerman
Heroji, tela, ruševine

Miloš Stanojević
Teorijski pristupi estetici ružnog u filmu

Umberto Eco
Religija lepote