Skip to content

EDI-02, 12/2016

Andrej Vajda

Andrzej Wajda

SADRŽAJ:


Remake and/or Fake

(Estetika filmskog rimejka: Kriterijumi za vrednovanje originala i njegovih novih interpretacija u istom i/ili drugačijem medijskom izrazu)

Jelena Đurđić
Das Kabinett des Doktor Caligari (Robert Wiene, 1920)
The Cabinet of Dr. Caligari (David Lee Fisher, 2005)

Danilo Ceković
Nosferatu: eine symphonie des graunes (F. W. Murnau, 1922)
Nosferatu: Phantom der nacht (Werner Hercog, 1979)

Aleksandra Glovacki
Psycho (Alfred Hitchcock, 1960)
Psycho (Gus Van Sant, 1998)

Aleksandar Jovan Krstić, Isidora Bulatović,
Urša Rahne, Patrik Krajnc
Rimejk u YU kinematografiji


Umjetnik se seli u drugu epohu

(Studije slučaja: Umetnik i reprezentativna déla. Prezentacija izvorne epohe (kontekst stvaranja i popularnosti). Analiza (ne)izmenjenih kriterijuma tumačenja i/ili vrednovanja u drugačijem istorijskom (ranijem/kasnijem) kontekstu. Kritički osvrt, uz argumentaciju izvedenu iz estetskog pristupa.)

Ivana Stančev
Ažel i Efr u psihoanalizi

Aleksandra Ristić
Piter Brojgel… danas?

Ana Marija Vuković
Kabinet doktora Diznija (2)


Autorski rukopis u umjetnosti
pokretnih slika

(Preferencija autora: reditelj, montažer, glumac, scenograf, producent, kompozitor, scenarista, direktor fotografije, …; identifikovanje i argumentovanje estetike autorskog rukopisa)

Tina Kuzman
Mišel Gondri (2/2)

Biljana Vušović
Tim Barton (2/2)

Maja Kecojević
Pedro Almodovar

Miloš Radović
Kšištof Kišlovski


Estetika simulakruma

(Bodrijarovska tumačenja pretvaranja da jeste ono što nije, i da nije ono što jeste: umetnost medijskog oblikovanja stvarnosti – verodostojnost prizora ima umetničku vrednost samo ukoliko je estetski oblikovana: voajerizam, …)

Marko Milošević
TV – Estetika voajerizma

Igor Perović
Stvarni svijet donosi filmu samo nevolje (2/2)

Aleksa Vukomanović
Stvarnost i/ili istina

Aleksandar Stankić
Ratovi svetova


Ljepota ružnoće

(Distinkcija lepote i/ili lepo prikazivanje ružnog & vice versa)

Katarina Radinović Andrić
Lepota čudovišta: ZAŠTO VOLIMO DA SE PLAŠIMO?


Estetski dizajn manipulacije

(Umetničko stilizovanje medijskih oblika manipulacije: reklama, propaganda, indoktrinacija, religiozna propoved, industrija zabave i sna – recenzije, prikazi, …)

Jovan Dopuđ
Kad budem crven i ceo


Sofisticirani svijet

(sofisticirano ravnopravno znači: rafinovano, prefinjeno, istančano, složeno, …; ali i: krivotvoreno, patvoreno, lažno, blazirano, …; odabrana umetnička prikazanja u jezicima izražavanja novih medija/tehnologija)

Aleksandar Luj Todorović
Digitalne tehnologije i kultura:
NOVE TEHNOLOGIJE I NOVI MEDIJI

Miloš Stanojević
Semiotika i film…

Dejan Klincov
Sofisticirani svijet: EROTIKA


Star-system i popularnost

(festivali, zvezde, spektakli, glamour, …; prikazi, promo, recenzije, … idoli i/ili ikone, …)

Akademija umetnosti u Beogradu
Predstavljen međunarodni elektronski magazin – Industrija zabave i sna
Entertainment & Dreams’ Industry (EDI)

Marko Gošović
Junaci animiranog filma – Idoli i/ili ikone (2/6)


Hommage industriji zabave i sna

(autor/i koji je/su u periodu pred objavljivanje broja najnagrađivaniji ili upravo otišli…)

Leonard Koen