Skip to content

HRABRE ŽENE
putuju kroz vreme

Čarna Radoičić & Aleksandra Jovanić

EDI-03, 06/2017


Višegodišnja zainteresovanost i proučavanje tema dostignuća, položaja i medijske prisutnosti ženskih ličnosti iz bliže i dalje prošlosti, podstakla nas je na osmišljavanje umetničko-edukatinog projekta “Hrabre žene putuju kroz vreme”. Projekat se realizuje tokom 2017. godine i obuhvata više medija, dominantno vizuelnih i interaktivnih medija. Prva faza je obuhvatila izložbu fotografija i kreativno-edukativne radionice, u maju tekuće godine, u Radionici integracije u Beogradu.

Sa različitim prethodnim umetničkim iskustvom, radeći u kreativnoj simbiozi, preuzele smo na sebe uloge odabranih žena iz nacionalne istorije, koje su pionirke u raznim oblastima delovanja i društvenog angažmana. Izmeštajući likove Anice Savić Rebac, Danice Tomić, Mage Magazinović, Jelisavete Načić, Ksenije Atanasijević, Milunke Savić, Jelene Dimitrijević, Soje Jovanović, Savke Subotić i Marije Trandafil u imaginarne situacije, u zaleđene, odabrane trenutke života, inspirisane bigrafskim podacima, a pomerene iz realnih okolnosti, nastavljamo njihovo putovanje kroz duh vremena.

Milunka Savić, Kreativna direkcija: Čarna Radoičić, Foto: Dalibor Tonković

Upotrebljavajući fragmente bogatih, inspirativnih i neretko potresnih biografija deset važnih žena, kombinujući ih sa autorskim doživljajem sadašnjice, kroz putovanje imidža ličnosti, kostima, rekvizite; izmeštanjem u savremene objekte i okolnosti, otvaramo pitanja današnjih čitanja i tumačenja značaja ženskih dostignuća. Zasluge za, između ostalog, otvaranje i funkcionisanje devojačkih škola i zadruga, humanitarnih centara, bolnica, sirotišta, kao i za donošenje odluke da žene mogu da studiraju i diplomiraju ravnopravno sa muškarcima, za snimanje prvih velikih i važnih tv serijala nacionalne tematike, u doba potpune muške dominacije na važnim društvenim pozicijama, pripadaju ženama koje smo odabrale za prikaz.

Soja Jovanović, Kreativna direkcija: Aleksandra Jovanić, Foto: Dragan Mandić

Komparacija sa savremenim položajem, uticajem, dostignućima i društvenim angažmanom žena, je piramida pitanja koja se neminovno otvaraju pri susretu sa foto-prikazima naših junakinja, i na kreativnim radionicama, kao i pitanja koja obuhvataju promenljivost i nepromenljivost životnih situacija i pozicije žena u proteklih 200 godina. Kroz kreativno predstavljanje biografija žena, publika i polaznici radionica postaju zainteresovani za dalje samostalno istraživanje i razvijanje sopstvenih projekata sa temom pozicije, važnosti i prisutnosti žena.

Maga Magazinović, Kreativna direkcija: Čarna Radoičić, Foto: Ivan Todorovski

Izložene fotografije nastale u saradnji sa osam fotografa (Ivana Tomanović, Maja Medić, Milica Mrvić, Ivan Todorovski, Dragan Mandić, Simona Pavlović, Nikola Majdak mlađi i Dalibor Tonković), služe kao polazište i inspiracija za edukativno-kreativne radionice za omladinu i ugrožene grupe, koje je finansijski podržala Fondacija Jelena Šantić.

U Radionici Integracije, idealnom centru za inkluziju svih marginalizovanih, a važnih društvenih grupa i tema, vođene su raznovrsne radionice, a u Kazneno popravnom zavodu za žene u Požarevcu kreativna radionica za zatvorenice, sa ciljem osnaživanja žena.

Postavka u Radionici integracije, maj 2017.

Sav pisani i foto-materijal dosadašnje faze projekta dostupan je online na www.hrabrezene.com

Nastavak i proširenje polja umetničkog delovanja čitavog projekta „Hrabre žene putuju kroz vreme” odvija se do kraja 2017. godine, uz podršku Ministarstva za kulturu i informisanje Republike Srbije i Sekretarijata za kulturu grada Beograda.