Skip to content

Intro: Dušan Đoković (1945-2018)

EDI-05, 09/2018


Dušan Đoković

Dušan Đoković je rođen 1945. godine u Beogradu, u porodici Milana Đokovića, pisca, prevodioca, direktora Drame Narodnog pozorišta, Upravnika Kolarčeve zadužbine i upravnika Jugoslovenskog dramskog pozorišta u Beogradu; i Divne Đoković, prvakinje Drame Narodnog pozorišta I muzičkog pedagoga. Diplomirao je Filmsku i televizijsku organizaciju na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Afirmaciju je stekao kao urednik i menadžer u programima Radio Beograda. Bio je organizator filmske produkcije i producent mnogih igranih filmova. Kao producent potpisao je osamnaest igranih filmova, od čega četiri koprodukciona, tri sa producentima iz SAD i jedan u koprodukciji sa MOSEKSPORT filmom.

Osnivač je prve privatne Akademije u Srbiji 1995. godine, koja je stasala u reprezentativnu ustanovu, u kojoj je vršio funkciju predsednika, a bio je i predsednik njenog Saveta. Pored toga, bavio se neposredno produkcijom i promocijom mladih autora, koji su školovani u ovoj Akademiji.

Bio je nosilac velikog broja priznanja, između ostalih Ordena Svetog Save, Vukove nagrade, Zlatnog viteza, Zlatnog beočuga, Zlatne značke Kulturno prosvetne zajednice i član je Evropske filmske akademije.

Osnivač je „Fondacije Milan Đoković“, 2005. godine, koja radi na unapređenju kulture, prosvete i nauke i pomaganju stvaralaštva studenata i postdiplomaca.

Preminuo je u maju 2018. godine, a homage koji objavljujemo preuzet je iz pripreme za monografiju koju uređuje prof. dr Dragana Bošković. Autorski prilozi – prof. Dragana Elčića, redovnog profesora TV režije i aktuelnog Dekana Akademije umetnosti; i prof. dr Svetlane Bezdanov Gostimir, redovnog profesora istorije i teorije filma i dugogodišnjeg Prodekana za nastavu Akademije umetnosti – nastali su početkom 2018. i gospodin Dušan Đoković je imao priliku da ih pročita…