Skip to content

DESET GODINA
UNIVERZITETA MEDITERAN

Anđela Stojanović Jakšić

EDI-01, 06/2016


Omaž brojevima

 

Sve boje na jednom mjestu, foto: Risto Božović

Brojevi su mitološki, za pitagorejce čak i božanski elementi, čija simbolika seže u same korjene ljudske civilizacije. Svijet brojeva, obavijen velom mistike i magije, utemeljen na aritmetici i filosofiji, kroz istoriju je prožimao umjetnost, kulturu i nauku. Taj čudesni svijet brojeva sažima čovjekovo poimanje svijeta i svega što je izvan njega i u njemu samom.

Deset… Broj koji simbolizuje dekadu, dovršenost, zaokruženost i savršenost. Pitagorejci su ga smatrali najsvetijim od svih brojeva, simbolom univerzalnog stvaranja i nosiocem mistične moći. Za njih je deset savršen broj koji omogućava spoznaju samoga sebe i zemaljskog i božanskog svijeta koji nas okružuje. To je broj Tetraktise, tj. niza od prva četiri broja čiji je zbir deset, koja u sebi krije sveobuhvatnost znanja i u kojoj se nalazi izvor i korjen vječite prirode.

190

Prof.dr Nenad Vuković, rektor, foto: Risto Božović

U Bibliji broj deset simbolizuje zakon i poredak. Deset je i Božijih zapovjesti, a pominje se i 10 djeva, 10 magaraca, 10 stubova, 10 ljubavnika, 10 plemena… Čak je i Davidova harfa imala 10 žica. Kabalisti su broj deset smatrali savršenim brojem jer je sefirota iz En Sofa bilo deset. Kali, jedno od najvećih božanstava u hinduizmu, ima deset glava, deset ruku, deset nogu. Kod Maja ovaj broj predstavlja završetak jednog ciklusa i početak drugog.

249

Porf.dr Aleksandar Saša Čilikov otvara Poligraf, foto: Risto Božović

Simbolika broja deset prožima i književnost i muziku. Njegoš je strukturu čuvene Luče Mikrokozme utemeljio na ovom broju i položio ga u osnove sintagmatike svog spjeva organizujući strofe i stihove po strogom numeričkom principu 10 x 10. Bokačo je čak utkao simboliku ovog broja u naziv svog najpoznatijeg djela Dekameron u kojem deset mladih ljudi deset dana svakoga dana priča po deset priča. I tako nastaje zbirka od čudesnih novela koje su obilježile jednu književnu epohu. U muzici broj deset označava savršeni akord, sklad, harmoniju i početak svih stvari.

Broj deset se u astrologiji smatra najsavršenijim brojem jer sadrži jedinicu koja je sveobuhvatna i nulu koja je izvor materije iz koje je sve stvoreno. Energija broja deset je produktivna, a ima moć privlačnosti. U feng shui -u deset je broj ispunjenosti.

213

Dr. Duško Knežević (desno), predsjednik Univerziteta Mediteran uručuje zahvalnicu Prof.dr Aleksandru Luju Todoroviću (lijevo) za doprinos razvoja Fakultea vizuelnih umjetnosti UM, foto: Risto Božović

Suvišno je naglašavati ulogu broja deset u sistemu numeracije koji je usvojila većina naroda: da bude dvostruka pentada, da predstavlja skup tačaka sadržanih u već predstavljenom Tetraktisu i da, kao i pentada, bude simbol kosmosa.

Deset godina Univerziteta Mediteran, prvog privatnog univerziteta u Crnoj Gori. Šest fakulteta, 38 studijskih programa, 3036 svršenih studenata, 1768 aktivnih studenata, ­­­­­160 zaposlenih. Jedna akreditacija, dvije reakreditacije, 70 potpisanih sporazuma sa institucijama visokog obrazovanja iz dvadeset zemalja, deset uspješno realizovanih međunarodnih projekata… Sve je to stalo u deceniju koja je za nama.

024

Prof.dr Aleksandar Saša Čilikov razgleda FVU.ПОЛИГРАФ.16 pred otvaranje, foto: Risto Božović

Kabinet FVU. Grupa mladih i kreativnih ljudi na okupu. Ljudi koji svojim talentom, voljom i stvaralačkom energijom mogu da pokrenu svijet. Ali, ništa se ne dešava. Fali neki znak, riječ, trenutak, nešto što će nas pokrenuti. Sjedimo danima. Tapkamo u mjestu. Ništa se ne dešava. Samo muk, neprijatna tišina, pogdjekoja žaoka izgovorena u ljutnji i bijesu kao izraz naše nemoći. Svi nešto čekamo, a ni sami ne znamo šta.

147

Hor Univerziteta Mediteran izveo je akademsku himnu pod vođstvom Zorane Latković (lijevo), profesorice solo pjevanja, foto: Risto Božović

I onda, iznenada, hodnicima odjekuju stihovi himne Gaudeamus igitur. Pjevaju je naši studenti i profesori. Snažno, moćno i dostojanstveno prkose brojevima i cere im se u lice. Pokreću nas, daju nam snagu i bude ono najljepše u nama. Poput Egziperijevog Malog princa, podstiču nas da svijet posmatramo očima djeteta. I da „mi koji zaista shvatamo život, ne mislimo mnogo na brojeve“.

259

FVU.ПОЛИГРАФ.16, foto: Risto božović

Slavimo! Imamo razloga za slavlje. Odajemo čast svojim studentima od kojih smo napravili dobre ljude. Slavimo njihove uspjehe, nagrade i priznanja. Slavimo bezrezervnu ljubav koju smo utkali u svoj rad. Slavimo strpljenje i trud koje smo uložili u prethodnoj deceniji. Slavimo ukazano nam povjerenje. Slavimo sve ono što smo zajedno stvarali sa studentima i ono što ćemo tek stvarati. Slavimo to što smo iznjedrili kadar vrijedan poštovanja. Slavimo umjetnost i slobodu misli i djela.

Poštovane kolege, dragi studenti, srećan nam jubilej!

257

FVU.ПОЛИГРАФ.16, foto: Risto božović