Skip to content

O magazinu

Međunarodni elektronski Magazin demistifikacije estetike medija – „INDUSTRIJA ZABAVE I SNA“ENTERTAINMENT & DREAMS’ INDUSTRY (EDI) je stručna publikacija u kojoj se objavljuju reprezentativni/funkcionalni prilozi FVU/AU studenata, saradnika i nastavnika, kao i drugih autora iz šire SRB/MNE akademske, umetničke i kulturne javnosti.

Naziv „INDUSTRIJA ZABAVE I SNA” dosledno je preuzet iz definicije prof. dr Đura Šušnjića (izvorno: oblik manipulacije u sferi slobodnog vremena – metodičan način delovanja na masovne nagone i ukuse). INDUSTRIJA ZABAVE obuhvata poseban segment kreativnih industrija u najširem domenu umetnosti medija – od štampe do multimedije. INDUSTRIJA SNA je opšteprihvaćen sinonim za filmsku industriju, proizašao iz fenomena „Holivuda“, kao prve fabrike snova; i utemeljen u delima najvažnijih filmskih teoretičara frojdovskih, semiotičkih i drugih analitičkih orijentacija: Ričoto Kanudo, Džon Epstajn, Robert Ebervajn, Rolan Bart, Andre Breton, Pjer Paolo Pazolini, Žan Mitri, Edgar Moren, Vlada Petrić, …

Celovit koncept, rubrike i tematski okviri postavljeni su tako da vode aktivnoj umetničkoj odbrani pozitivnih konotacija „eksploatisanja“ slobodnog vremena: kreativnim uključivanjem u industriju ideja; revitalizacijom kreacije umesto imitacije, reprodukcije i preprodaje; autorskim povezivanjem kreativnosti; aprecijacijom, kreiranjem i autorizovanjem medijskih ikona u realnom i virtualnom domenu industrije zabave i sna;…

Dominantni su autorski kritički/umetnički/estetski pristupi „eksploataciji“ slobodnog vremena: produkciji vizuelnih medija u domenu elitističke eksploatacije slobodnog vremena; fenomenima: star system, popularity, trend-setting, branding;… kao i temama u oblasti interaktivne umetnosti; kreativnim identitetima, kreativnim gradovima i globalnom Holivudu;… medijima i njihovoj publici u kontekstu industrije ideja i industrije svesti; poetičnosti otvorenog dela; sofisticiranom svetu;…

Fokusiranje pažnje je na: umetnosti spektakla, izvođačke/scenske umetnosti i industriju zabave; kreativno uključivanje u svet reklamne produkcije; spajanje kreativnih umetnosti (pojedinačni talenat) sa kulturnim industrijama (masovno) u kontekstu novih medijskih tehnologija; odnose i kreativnosti različitih medija i njihove uloge u promociji i marketingu; shvatanja estetike novog akademizma i novog diletantizma; produkciju iluzija i industriju svesti; odnose kreativnog sveta i doživljajnog života; medijski i umetnički kontekst industrije zabave i sna; medijske interpretacije (ne)umetničke stvarnosti; duh vremena i fenomen slave; socijalne kontekste interaktivnih sistema; video i kompjuterske igre; narative hipertekstualnog okruženja; analizu virtualnih prostornih realizacija – slikovno baziranih umetničkih dela (slike, filmovi, fotografije, TV, video igre, i drugi vizuelni mediji); povezivanje kreativnosti; kreativnim i naprednim upotrebama računara u umetnosti, istražujući sa nelinearnim narativima, netaktivizmom, performansom i Internetom;…

Međunarodna elektronska publikacija EDI obraća se najširoj javnosti, upravo zahvaljujući činjenici da se objavljuje na globalnoj mreži, kao i tematskim okvirima i obećanoj selekciji autora koji se na provokativan i uzbudljiv – često i alternativan – način bave još uvek nedovoljno istraženim (ponajmanje priznatim!!!) estetskim ishodima realizacije kreativnih ideja putem jezika izražavanja u umetnosti medija. Magazin demistifikacije estetike medija namenjen je onima koji su profesionalno i/ili amaterski bliski umetnostima i kulturi u svim domenima kreativne stilizacije eksploatisanja slobodnog vremena. „INDUSTRIJA ZABAVE I SNA“ posvećena je akademskoj eliti – u najoptimalnijem smislu te sintagme: angažmanom studenata za studente i nastavnike; angažmanom nastavnika za nastavnike i za studente; angažmanom akademske MNE/SRB elite u promovisanju estetskog pristupa, kritičkog stava i afirmaciji umetničkih vrednosti slika stvarnosti umesto stvarnosti.

EDI SADRŽAJI
(otvorena lista stalnih/povremenih rubrika):

 • Remake and/or Fake (estetika filmskog rimejka);
 • Umetnik se seli u drugu epohu (studije slučaja – kriterijumi za vrednovanje u izmenjenom kontekstu);
 • Autorski rukopis u umetnosti pokretnih slika;
 • Estetika simulakruma (Bodrijarovska tumačenja pretvaranja – umetničke vrednosti);
 • Lepota ružnoće (Distinkcija lepote i/ili lepo prikazivanje ružnog & vice versa);
 • Estetski dizajn manipulacije (Umetničko stilizovanje medijskih oblika manipulacije: reklama, propaganda, indoktrinacija, religiozna propoved, industrija zabave i sna – recenzije, …);
 • Umetnički formati zabave (Popularno, zavodljivo, najavljeno, … – kritički osvrti, …);
 • Sofisticirani svet (odabrana umetnička prikazanja u jezicima izražavanja novih medija/tehnologija);
 • Industrija knjige (prikazi, promo, recenzije …);
 • Star-system i popularnost (festivali, zvezde, spektakli, glamour, …; idoli i/ili ikone, …);
 • Novi alati za stare medije (nove tehnologije nude nove načine proizvodnje, distribucije i potrošnje „starih medija“; ubrzavanje svih procesa, ali neminovno utiču i na sadržinu, suštinu, izraz, stil, jednom rečju na spoljni i unutarnji izgled medijskih proizvoda);
 • Šlagvort (schlagwort) za repliku (javni nastupi, univerzitetska predavanja uglednih ličnosti iz umetnosti i kulture);
 • Homage industriji zabave i sna (autor/i koji je/su u periodu pred objavljivanje broja najnagrađivaniji ili upravo otišli…); …

EDI pilot broj instalira se na globalnu mrežu u školskoj godini kad AU slavi 20, i FVU 10 godina od osnivanja; a planiran ritam objavljivanja: semestralno (akademski) – februar, septembar.