Skip to content

Profesor Glogovac

Svetlana Bezdanov Gostimir

EDI-05, 09/2018


Početkom novog milenijuma u Srbiji i Crnoj Gori postojalo je preko 1000 medijskih (novinskih, radio, TV i/ili RTV) kuća. Istraživanja javnog mnenja ukazivala su na nezadovoljstvo publike kvalitetom nacionalne i lokalne medijske produkcije, a istraživanja o kompetenciji angažovanih u medijskim kućama Srbije i Crne Gore jasno upućivala na neophodnost formalnog sistematskog obrazovanja u ovoj oblasti.

U to vreme prostor Srbije i Crne Gore, kao i prostor jugoistočnog regiona Evrope, nije nudio sličnu školu na bilo kom nivou vaspitnoobrazovnog sistema, a u svetu je već postojalo preko 500 srodnih (viših/visokih) škola.

Autorski tim na čelu sa prof. dr Svetlanom Bezdanov Gostimir i as. Katarinom Radinović Andrić pripremio je elaborat za osnivanje Škole za umetnost medija – School of Media Arts, dosledno prateći trag Evropske zone visokog obrazovanja i sve propisane standarde Bolonjskog procesa (mnogo pre no što je Bolonjski proces stigao pred vrata Srbije i Crne Gore…).

„Škola za umetnost medija ’SMArts’ je umetnička i obrazovna institucija – inicijacija mreže istraživanja, institucionalizovane edukacije i/ili usavršavanja kompetencija u oblasti umetnosti medija – medijski kompleks za Srbiju i Crnu Goru i ceo jugoistočni region Evrope u ovoj oblasti – koja ima za cilj da medijski pejsaž ovog Regiona učini bliskim art-nivou najprestižnijeg medijskog ambijenta, a tako istovremeno i kultiviše medijsku publiku ovog Regiona Evrope. ’SMArts’ samostalno obrazuje kadrove za umetničko-istraživačke akcije i produkciju u različitim oblastima umetnosti medija.“

 

„SMArts“ ima 3 (tri) smera (departmana) i to:

 1. Smer (departman): DIZAJN INFORMACIJE

Stručni profil: Dipl. dizajner informacije
(B.A. apl. u oblasti dizajna informacija)

Uže profesionalno jezgro programa čini 13 stručno umetničkih predmeta, kao i 17 (po izboru, od ponuđenih ukupno 24) ateljea/studija/projekta, u toku sve 3 godine studija.

Očekivani posebni ishodi:

 • kreativna primena informatičke tehnologije u dizajnu informacija;
 • stečene kompetencije u oblasti grafičkog dizajna;
 • prepoznavanje stereotipa i puteva ka originalnosti u kreativnom pisanju i dizajnu informacije u svim oblicima novinskog izražavanja;
 • osposobljenost za selekciju prizora za objektiv i ovladanost estetskom stilizacijom u fotografskoj produkciji;
 • kreativno korišćenje zvuka u dizajnu informacije;
 • kreativno izražavanje u virtuelnim okruženjima;
 • poznavanje istraživačkih tehnika i osposobljenost za interpretaciju rezultata i evaluaciju kvaliteta istraživanja;
 • obučenost za „živi“ medij;
 • kreativni proces stvaranja reklamnih kampanja;
 • stilizacija vizuelnog identiteta.

Nastavni program obezbeđuje da oni koji su ga uspešno apsolvirali mogu, samostalno i/ili u timovima, biti angažovani kao kompetentni, kreativni i uspešni autori u profesionalnim medijskim kućama koje se bave dizajnom informacija unutar štampanih, elektronskih i virtualnih okruženja.

 

 1. Smer (departman): DIZAJN SLIKE I ZVUKA

Stručni profil: Dipl. dizajner slike i zvuka
(B.A. apl. u oblasti dizajna slike i zvuka)

Uže profesionalno jezgro programa čini 17 stručno umetničkih predmeta, kao i 15 (po izboru, od ponuđenih ukupno 23) ateljea/studija/projekta, u toku sve 3 godine studija.

Očekivani posebni ishodi:

 • kreativna primena informatičke tehnologije u dizajnu slike i zvuka;
 • stečene kompetencije u oblasti grafičkog dizajna;
 • prepoznavanje stereotipa i puteva ka originalnosti u vizuelnom izražavanju;
 • osposobljenost za selekciju prizora za objektiv i ovladanost estetskom stilizacijom u fotografskoj produkciji;
 • kreativno korišćenje zvuka;
 • osposobljenost za realizaciju kreativnog procesa – od stola do ekrana;
 • rafinovano slušanje i vizuelizacija zvuka;
 • uspešan angažman u medijskoj produkciji;
 • dirigovanje pokretnim slikama i majstorstvo obmane;
 • kreativno izražavanje u virtuelnim okruženjima;
 • izražavanje kratkom formom u medijima;
 • obučenost za „živi“ medij;
 • osvešćenost važnosti eksperimenta u kreaciji vizuelnog sadržaja;
 • kreativni proces stvaranja reklamnih kampanja;
 • stilizacija vizuelnog identiteta.

Nastavni program obezbeđuje da oni koji su ga uspešno apsolvirali mogu, samostalno i/ili u timovima, biti angažovani kao kompetentni, kreativni i uspešni autori u profesionalnim kućama koje se bave dizajnom slike i zvuka u filmu, elektronskim medijima i digitalnim komunikacijama.

 

 1. Smer (departman): MENADŽMENT U MEDIJIMA

Stručni profil: Dipl. menadžer medija
(B.A. apl. u oblasti menadžmenta u medijima)

Uže profesionalno jezgro programa čini 12 stručno umetničkih predmeta, kao i 20 (po izboru, od ponuđenih ukupno 28) ateljea/studija/projekta, u toku sve 3 godine studija.

Očekivani posebni ishodi:

 • ovladanost metodama uspešnog organizovanja i upravljanja u medijima;
 • spremnost za donošenje i realizaciju strateških odluka u funkciji umetnosti i njene interaktivnosti s poštovaocima i/ili konzumentima;
 • poznavanje delatnosti odnosa s javnošću (PR) i odnosa s medijima (MR);
 • poznavanje istraživačkih tehnika i osposobljenost za interpretaciju rezultata i evaluaciju kvaliteta istraživanja;
 • ovladanost metodama izrade i evaluacije medijskog plana;
 • poznavanje i razumevanje tržišne komunikacije;
 • uspešan angažman u reklamnom biznisu;
 • uspešno poslovanje u medijskoj industriji.

Nastavni program obezbeđuje da oni koji su ga uspešno apsolvirali mogu biti angažovani kao kompetentni, kreativni i uspešni menadžeri u profesionalnim medijskim kućama, osposobljeni da rukovode i prate realizaciju svojih projekata, da se bave istraživačkim radom u struci i usavršavaju medijski ambijent i kreativni tim saradnika.

 

Prijatelji ideje osnivanja Škole za umetnost medija (School of Media Arts – „SMArts“):

Dragan Sakan, Petar Peca Popović, Dragoljub Tošić, Dobrosav Bob Živković, Ratko Božović, Zoran Kusovac, Dubravka Vojvodić, Veran Matić, Rastko Ćirić, Nebojša Glogovac, Zoran Hamović, Vesna Mališić, Jasminka Petrović, Zijah Sokolović, Lidija Stanković, Vojislav Pantić, Aleksandar Zograf, Miroslav Bata Petrović, Branka Gajić, Gradimir Stojković, Miodrag Novaković, Đorđe Balašević, Ivan Ivačković, Zeffirino Grassi, Slobodan Lekić, Predrag Pega Popović, Aleksandar Mandić, Tomislav Gavrić, Stevan Koprivica, Ratka Marić, Novak Jauković, Srbobran Branković, Tomislav Peternek, Mirjana Bobić Mojsilović, Nadežda Milenković, Slavna Martinović, Timothy Byford, Ljubiša Tumbaković, Dragana Zeljković, Dejan Cukić, Vukica Mikača, Aref Zaabi, …

Svako je pripisao ličnu argumentaciju, a većina potpisnika samostalno kreairala silabuse nastavnih predmeta koje bi realizovali nakon dobijanja akreditacije… Aktuelni Ministar prosvete u Vladi Zorana Đinđića – prof. dr Gašo Knežević potpisao je saglasnost na Elaborat osnivanja, ali zahvaljujući okolnostima u Srbiji 2003/4 godine, Škola nije rođena…

„Misliš – za umešnost medija?! Jako pametno sročeno. Svi će biti za!“
Nebojša Glogovac 

Ovako izgleda Knjiga predmeta, koju potpisuje Nebojša Glogovac

Naziv nastavnog predmeta/kursa/ateljea (projekta-studija):


Atelje/Studio/Projekat

J A V N I       N A S T U P

 

Fond časova:

Za studente sva 3 smera, tokom III semestra, ukupan fond: 36 časova.

 

Autor(i) predloga (potencijalni predavač(i)/mentor(i)):

Nebojša Glogovac

 

Ciljevi i ishodi nastavnog predmeta/kursa/ateljea (projekta-studija):

Cilj:

Receptura obroka života.

Ishodi:

·      Podsticanje želje da se „kaže“.

·      Uigravanje alternativnih identiteta.

·      Svođenje teorije rađanja.

 

Programski sadržaji nastavnog predmeta/kursa/ateljea (projekta-studija):

Želja da „kaže“

·      Obrok života

·      Poimanje sveta kao materijala i energija

·      Svi mi ličimo na ono što nosimo, a pakovanje?

·      Lični kontekst – istraživanje, provociranje, pobijanje, potvrđivanje

·      Sloboda baratanja sopstvenim resursima

·      Strah i neoslobođenost

·      Trip ličnog ludila

·      Tenzija traženja

·      Svođenje na stomak

·      Šibicari, političari, kockari i ljubavnici

Alter JA

·      Obrok života

·      Dogovor, improvizacija i automatizam

·      Sloboda stvaranja dramske situacije

·      Zamisli okolnosti!

·      Otvaranje elemenata igre

·      Dešavanje kreativnog trenutka

·      Dobar tekst nudi razmenu

·      Pretvaranje

·      Dikcija i tehnika glasa

·      Scenski pokret

·      Maska

·      Izraz

·      Salto emocija

·      Sugestivnost

·      Kreativnost greške i odgovornost

·      Alter JA? – poznavanje, razumevanje, opravdanje

Teorija rađanja

·      Obrok života

·      Svest o pristustvu drugih ljudi

·      Saopštavanje/upućivanje – usmerenost

·      Odnos snaga sebe u nastupu i sebe u publici

·      Mag, vrač, ritual i javni nastup

·      Mogu samo da probam bolje sledeći put

 

Oblici nastavno-studijskog procesa:

Bliski susreti medijske vrste i/ili gostujući predavači. Stilske vežbe. Kreativne radionice. Istraživački poduhvati. Mentorstvo i konsultacije.

 

Upućivanje na reference sticanja kompetencije:

Štampani materijali. Audio-zapisi/izvori. Video-ilustracije/izvori. Živo      prisustvo.

 

Način provere stečene kompetencije studenata:

Evaluacija javnog nastupa.