Skip to content

RASTKO ĆIRIĆ na AU
www.rastkociric.com

EDI-03, 06/2017


Prorektor Univerziteta umetnosti u Beogradu
Red. Prof. Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu
Dobitnik preko 70 domaćih i međunarodnih nagrada u oblastima: grafike, ilustracije, zaštitnih znakova, ekslibrisa, stripa, animacije i muzike

Gostujući susret sa studentima nastavnih predmeta:
Istorija svetske kinematografije, Teorija filma, (MA) Istorija i teorija dokumentarnih formi
u funkciji prezentovanja estetike animacije i fenomena simulakruma u umetnosti
27.3.2017. (Plava sala)

Intro predmetnog nastavnika, prof. dr Svetlane Bezdanov Gostimir
uz odabrane fotografije TAMARE TASIĆ, ANEMARIJE MATIĆ, ISIDORE BULATOVIĆ, URŠE RAHNE,MARKA GLUŠIČA i MILOŠA STANOJEVIĆA

Photo by Tamara Tasić

Ovo je foto-reportaža (kao podsetnik) – Gost kaže da je „strip“ izveštaj !!! – najznačajnijih tema i inspiracija otvorenih u toku četvoro+časovnog susreta prof. Rastka Ćirića sa AU studentima I godine studijskih programa FTV režije i montaže; studentima II godine Fotografije i kamere; studentima III godine studijskog programa Produkcije u umetnosti i medijima; studentima IV godine studijskih programa Glume, Fotografije, Filmske i TV kamere, TV režije, Dramaturgije, Produkcije u umetnosti i medijima; kao i studentima I godine master programa Umetnost dokumentarnih formi.

Photo by Miloš Stanojević

Susretu su prisustvovali i studenti starijih generacija (različitih studijskih programa) Akademije umetnosti, provocirani Autorom i temama događaja…

Photo by Urša Rahne

Photo by Anamarija Matić

Photo by Urša Rahne

Gostujući susret je upriličen povodom (nastavnih jedinica) tema:

1. Istorija animacije za 60 minuta

Photo by Tamara Tasić

Photo by Tamara Tasić

Photo by Tamara Tasić

Photo by Isidora Bulatović

Photo by Tamara Tasić

Photo by Tamara Tasić

Photo by Tamara Tasić

Photo by Tamara Tasić

Photo by Tamara Tasić

Photo by Tamara Tasić

Photo by Tamara Tasić

Photo by Tamara Tasić

Photo by Tamara Tasić

Photo by Tamara Tasić

 Istorija animacije predstavljena u 120 inserata (x 30”), za 60′ – pokriveno komentarima J

Pikto-fono-kinetički znak… sa brojnim pozivima na Ranka Munitića…

„Ale i Bauci“ – Baba Roga, … „Kad sam je nacrtao, tek sam je onda prvi put video“…

Gostujući susret je, dakle, upriličen povodom (nastavnih jedinica) tema:

  1. Istorija animacije za 60 minuta
  2. Simulakrumi i simulacija – „Rubber Soul Project“ (session)

Photo by Anamarija Matić

Photo by Marko Glušič

Photo by Isidora Bulatović

Photo by Isidora Bulatović

Photo by Isidora Bulatović

Photo by Isidora Bulatović

Photo by Urša Rahne

Photo by Isidora Bulatović