Skip to content

PEDRO ALMODOVAR
Prezentacija završnih radova
Maje Kecojević i Nemanje Dragaša

EDI-03, 06/2017


Gostujući susret sa studentima nastavnog predmeta:
Istorija svetske kinematografije
25.4.2017. (Plava sala AU)

Intro predmetnog nastavnika, prof. dr Svetlane Bezdanov Gostimir
uz odabrane fotografije TAMARE TASIĆ, ANEMARIJE MATIĆ, ISIDORE BULATOVIĆ, URŠE RAHNE, AGLAJE FILIPOVIĆ

Photo by Tamara Tasić

Ovo je foto-reportaža (kao podsetnik) najznačajnijih tema i inspiracija otvorenih u toku tročasovnog susreta Maje Kecojević i Nemanje Dragaša sa AU studentima I godine studijskih programa FTV režije i montaže; studentima II godine studijskih programa Fotografije i kamere; studentima III godine studijskog programa Produkcije u umetnosti i medijima; i studentima IV godine studijskih programa: Glume, Fotografije, Filmske i TV kamere, i TV režije.

Photo by Isidora Bulatović

Protokolom (2015) o saradnji Akademije umetnosti u Beogradu i Fakulteta vizuelnih umjetnosti u Podgorici, između ostalog, ustanovljena je i razmena najuspešnijih déla studenata. Ovo je bila prilika da se, u tom domenu, konkretno argumentuje – ne samo transfer znanja, već i – ukrštanje istraživačkih rezultata u završnim radovima studenata ove dve visokoobrazovne institucije.

Photo by Tamara Tasić

Maja Kecojević, diplomirala je sa temom: AUTORSKI RUKOPIS U UMJETNOSTI POKRETNIH SLIKA – PEDRO ALMODOVAR (mentor: prof. dr Svetlana Bezdanov Gostimir); na studijskom programu Audiovizuelna produkcija, Fakulteta vizuelnih umjetnosti u Podgorici.

Photo by Isidora Bulatović

Nemanja Dragaš, diplomirao je sa temom: ANALIZA FILMSKOG STVARALAŠTVA PEDRA ALMODOVARA (mentor: prof. Goran Đorđević); na studijskom programu Produkcija u umetnosti i medijima, Akademije umetnosti u Beogradu.

Photo by Urša Rahne

Oboje su bili studenti generacije na matičnim fakultetima – sa nagradama i stipendijama, … – i oboje trenutno na master studijama Fakulteta dramskih umetnosti, Univerziteta umetnosti u Beogradu.

Photo by Isidora Bulatović

Photo by Anamarija Matić

Mlađim kolegama gosti su predstavili svoje diplomske radove u kojima su znalački postavili metodologiju istraživačkog rada, a potom se – na sasvim različite načine – bavili autorstvom Pedra Almodovara. Maja Kecojević je usmerila pažnju na proučavanje tematskog, žanrovskog, autobiografskog i glumačkog okvira u opusu Pedra Almodovara. Nemanja Dragaš se posvetio izboru tema i motiva u Almodovarovoj filmskoj poetici, portretu genijalnosti jednog umetnika, kao i komparaciji ključnih karakteristika Almodovarove umetnosti sa stvaralaštvom drugih autora.

Photo by Isidora Bulatović

Photo by Isidora Bulatović

U susretu sa studentima Akademije umetnosti prikazani su brojni inserti iz Almodovarovih filmova, kao ilustracije u prilog tumačenjima: filmskog jezika; autorskog oslobađanja; odabira (lajt)motiva; načina obrade tema koje su svakodnevne, a ujedno društveno prikrivene i sve češće diskriminisane; odnosa prema religiji; nadrealističkog pristupa stvaranju narativnog toka; esperpenta u korelaciji sa neorealizmom; subverzije stereotipa – bunta kao pokretača, utvrđujući da je alternativa jedini pravac koji ovaj Autor poznaje; ukrštanja fenomena pop kulture, crnog humora/komedije/društvene satire i angažovanog dela; Almodovarovih muza kao kvintesencije ženskog habitusa; seksa, strasti i smrti (kao sinonima); …

Photo by Tamara Tasić

Photo by Urša Rahne

Photo by Aglaja Filipović

Photo by Anamarija Matić

Photo by Urša Rahne

Photo by Anamarija Matić

Photo by Anamarija Matić

Photo by Urša Rahne