Skip to content

Smjernice za autore

Podnošenje priloga

Međunarodni e-magazin za demistifikaciju umjetnosti medija Indsustrija zabave i sna prihvata za razmatranje i dobrovoljne i priloge po pozivu, u kontinuitetu tokom cijele godine, za odgovarajuće rubrike. Prije završetka kompletnog rukopisa, autori treba urednicima da dostave sažetak (300 riječi max), s kratkom biografijom (100 riječi max) i 3 do 5 ključnih bibliografskih izvora, koji će napraviti preliminarnu odluku o važnosti teme u odnosu na ciljeve i domen časopisa, i dati prijedloge za razvoj rukopisa.

Rukopisi se šalju na adrese:

Svetlana Bezdanov Gostimir
glavni urednik
zecovizor@gmail.com

Marko Gošović
odgovorni urednik
marko.gosovic@fvu.me

Rukopisi poslati na inicijalno razmatranje se ilustruju slikama niske rezolucije kako bi se olakšao proces razmatranja. Prilikom prijave rukopisa, autori treba da dostave i potvrdu da rukopis nije ranije objavljivan i da nije prijavljen na druge konkurse. Podnošenjem materijala autori preuzimaju potpunu odgovornost u slučajevima povrede intelektualne svojine trećih strana.

Rukopisi treba da imaju do 7000 riječi (uključujući reference, fusnote i legende). Uređivački kolegijum zadržava pravo da – u slučaju prihvatanja istraživačkih studija (diplomski, magistarski, specijalistički i doktorski radovi) većeg obima – rukopise objavljuje u nastavcima.

Obavještenja o prihvatanju, odbijanju ili neophodnosti revizije, šalju se autorima u najkraćem roku nakon podnošenja gotovog rukopisa. Tekstovi se ocjenjuju u odnosu na relevantnost prema ciljevima magazina, originalnosti, jasnoće misli i stila. Tekstovi treba da budu precizni i prijemčivi svakodnevnom čitaocu.

Prije objavljivanja, tekstovi se šalju autoru na autorizaciju. Revidirani tekstovi spremni za publikaciju se dostavljaju kao neformatirani tekstovi procesuirani u word-u. Ilustracije se dostavljaju kao odvojeni fajlovi u visokoj rezoluciji. Uz tekst je obavezno dostaviti apstrakt obima od 100 riječi i 5 ključnih riječi na maternjem i na engleskom jeziku.

AUTORSKA PRAVA

Podnošenjem materijala autori preuzimaju potpunu odgovornost u slučajevima povrede intelektualne svojine trećih strana. Autori tekstova su odgovorni za dobijanje saglasnosti kao i za regulisanje troškova korišćenja materijala (slikovni, audiovizuelni i tekstualni materijal). Sa smjernicama za korišćenje intelektualne svojine autori se mogu bolje upoznati u nadležnim institucijama.

 

SMJERNICE ZA PODNOŠENJE PRILOGA

Tekst

Rukopisi se dostavljaju u Word-u (97-10).

Rukopisi se dostavljaju mejlom.

Tekst treba da bude izredigovan, bez uvlaka za pasuse.

Koristite Times New Roman, 12 pts za tekst i Arial, 9 pts za legende.

Prilažite tekstove sa što manje formatiranja. Ako želite da neke riječi budu „italiks“ ili „bold“ uradite tako u rukopisu. Zabranjena je upotreba malih kapitala.

U navođenju naziva umjetničkih djela koristi se „italic“ i originalni naziv (prevod naziva i godina produkcije u zagradama).

Citate duže od jedne rečenice treba odvojiti od teksta.

Budite dosljedni pri korištenju referenci:

  • Citati u rečenici ne uključuju konačni znak interpunkcije, npr Gerritsen rekao da ‘je to najbolji način ‘
  • Citati koji čine kompletnu rečenicu uključuju konačni znak interpunkcije, npr “Ovo je najbolji način.’

Koristite skraćenice samo kad je neophodno.

Neophodna je dosljednost u pravopisu i pisanju stranih imena/naslova – samo kod prvog navođenja izvorno, a u daljem tekstu sve transkribovano/prevedeno: prvo pominjanje: William Shakespeare, sve dalje: Viljem Šekspir prvo pominjanje: “Midsummer Night’s Dream”, sve dalje: “San Ljetnje noći” (ili “Snoviđenje u noć Ivanjsku”).

Koristite dodatne razmake samo kada je apsolutno nužan prostor.

Ilustracije:

Sve ilustracije se dostavljaju kao posebni prilozi (sa nazivima LEG 1, LEG 2) uz željeni podteskt.

Prihvataju se samo digitalne ilustracije. Digitalne ilustracije treba da imaju 1200 px po široj strani. Prihvatljivi su TIF, EPS i JPG formati.

 

Popis bibliografije:

KNJIGE:

Abecednim redom (prvog slova prezimena autora) na kraju teksta. Za naziv izvora koristiti italics.

Prezime, Ime autora (godina izdanja) Naziv knjige, Izdavač, Mjesto

Moren, Edgar (1967) Film ili čovek iz mašte, Institut za film, Beograd.

ŽURNALI:

Autor. Naziv autora, Naziv žurnala, Broj izdanja, datum: broj strane.

Artel, L. ‘Art and Technology’, Leonardo Journal, Vol. 39, No. 1, 31 January 2005: 435-441.

 

ONLINE IZVORI:

http://edimagazine.me/misel-gondri-1-od-2/ (preuzeto 20.juna 2016)

Linkovi moraju biti ispravni.