Skip to content

Posts tagged ‘animirani film’

JUNACI ANIMIRANOG FILMA – IDOLI I/ILI IKONE (dio 5/6)

Marko Gošović

EDI-05, 09/2018


ANIMIRANI VRAGOLANI

JUNACI SNAGE

A da l’ biste se kladili u što?
Izgubićete njega vi, da znate,
Ako mi samo dopuštenje date
Da svojom stazom vodim ga u zlo.[1]

Mefist

Pozitivni junaci, Junaci snage ili Superjunaci opisani su u poglavlju Superheroji. U ovom poglavlju govorićemo kratko o negativnim junacima. Read more

JUNACI ANIMIRANOG FILMA – IDOLI I/ILI IKONE (dio 4/6)

Marko Gošović

EDI-04, 12/2017


FILMSKI JUNACI

LIKOVI I/ILI JUNACI

Ono što si ti, to ne možeš videti; ono što vidiš, to je samo tvoja senka.
Rabindranat Tagore

Prvi junaci pojavljuju se u mitovima. Read more

JUNACI ANIMIRANOG FILMA – IDOLI I/ILI IKONE (dio 3/6)

Marko Gošović

EDI-03, 06/2017


KINESTEZIJA

Svi ljudski pokreti proizilaze iz potrebe za napadom ili odbranom.
Ivo Andrić

’’Kinestezija je filmski doživljaj koji kod gledaoca stvara utisak pokreta, uprkos činjenici da se gledaočevo telo nalazi u stanju mirovanja. Kinestetičko delovanje filma stvara se i intenzivira primenom specifičnih filmskih izražajnih sredstava – posebnom organizacijom pokretnih slika (montažom), smenjivanjem i igrom oblika, svetlosti, senki, boja, linija (kompozicija kadra, pokretna kamera, optički efekti), kao i osobenim medjusobnim skladom sadržaja, značenja kadrova i njihovih spoljnih promena.’’[1] Read more

KABINET DOKTORA DIZNIJA (2)

Ana Marija Vuković

EDI-02, 12/2016

JUNACI ANIMIRANOG FILMA – IDOLI I/ILI IKONE (dio 2/6)

Marko Gošović

EDI-02, 12/2016


SAN – FILM ZA USNULOG ČOVJEKA

Bilo kako bilo, ima na zemlji ljudi – jesu li to ljudi? – koji u dnu horizonta sna razgovetno opažaju visine apsolutnoga, i koji imaju strašnu viziju beskrajne planine. Read more

KABINET DOKTORA DIZNIJA

Petar Kokinović

EDI-01, 06/2016


Nemački ekspresionizam

Ekspresionizam je pokret začet u domenu nemačkog slikarstva, arhitekture, muzike i pozorišta pre Drugog svetskog rata, kao reakcija na preovlađujući naturalizam u umetnosti s kraja XIX veka. Ekspresionizam predstavlja subjektivna osećanja umetnika, koja su odgovor na objektivnu stvarnost. Ekspresionizam je za sredstva koristio razne tehnike, kao npr. simbolizam, apstrakciju i zakrivljenje percepcije. On predstavlja jedan od prvih prepoznatljivo modernističkih pokreta u umetnosti.

german-expressionism Read more

JUNACI ANIMIRANOG FILMA
– IDOLI I/ILI IKONE (dio 1/6)

Marko Gošović

EDI-01, 06/2016


Čovjeku je u prirodi da oživljava stvari. Nekad postupno, nekad trenutno – nekad mehanički, nekad duhovno. Recimo, sat – to je oživljeni mehanizam koji radi i koji se kreće. Rekli bismo – to je vještačko biće, ali ono pored svog mehaničkog obličja ima i duh koji nam stvara svijest o vremenu. Ali šta se dešava kad opruga popusti, baterija propadne ili rdja zaustavi metalne zupčanike? Odgovor je prost: tu je drugi časovnik. A vrijeme!? Ono zanemaruje kolaps i nastavlja put. Vrijeme je umjetnost, a sat je djelo. Tako da se duh vremena, kao i umjetnost, pojavljuje u različitim formama – isto vrijeme pokazuju ručni sat i sat na Big Benu – a duh čovjekov oživljava u čovjeku i djelu kao otkriće koje je jednako bitno kao svijest o vremenu. On je životu nepredvidiv, a u djelu sposoban da obične, proste riječi, zvuke i slike učini fascinantnijim od svih časovnika zajedno. On to postiže raznim formama umjetnosti kao npr. poezijom, muzikom ili filmom. Poeziju oživljava riječima, muziku tonovima, a film slikom. Read more