Skip to content

Posts tagged ‘manipulacija’

ČEŠKI SAN

Natalija Kunić

EDI-05, 09/2018


prema teorijskim pristupima Žana Bodrijara – simulakrumi i simulacija, Sigmunda Frojda i Žaka Lakana – psihoanaliza i film, Anrija Ažela i Amedea Efra – fenomenološke teorije filma

 

Diplomski film ,,Češki san” (2004) reditelja Filipa Remunde i Vita Klusaka, studenata Praške škole, dokument je eksperimenta sprovedenog nad českom javnošću. Služeći se medijima, reklamama, brošurama i džinlgovima, autori su ubedili publiku da dođe na otvaranje hipermarketa, koji zapravo ne postoji. Zabeleživši hiljade građana kako dolaze na poljanu ispred lažnog objekta, gde im je otkriven cilj eksperimenta, šokirali su javnost, i izazvali razne reakcije – od besa do prosvetljenja. Read more

“Češki san”
(Vit Klusak / Filip Remunda, 2004, 90’)

Sara Bubalo

EDI-03, 06/2017


Kada je pisao svoje delo “Simulakrumi i simulacija”, Žan Bodrijar se nije fokusirao na ružnoću koju njegova teorija donosi. Naprotiv, simulacija se ne koristi u negativnom kontekstu, ali ćemo kod njega ipak naići na dosta ružnih posledica. Read more

RAT SVETOVA
između stvarnosti i istine

Aleksandra Glovacki

EDI-03, 06/2017


„Čovek je merilo svih stvari; postojećih da postoje, nepostojećih da ne postoje“ rekao je još u petom veku stare ere sofista Protagora, i tom prijemčivom poluistinom (koji čovek? Jedan, bilo koji, svaki?) anticipirao nedorečenost svih budućih pokušaja definisanja istine. Je li istina subjektivna kategorija, kako se tvrdi u desecima različitih umnih filozofskih teorija, ili se negativnim određenjem Hajdegera i Jaspersa, po kome je istina „ono što nije skriveno“, bliže prilazi njenoj suštini? Možda ovo potonje upućuje na drugi pojam naše teme, na poimanje „stvarnosti“, kao onoga što nije skriveno? Ali i samu stvarnost čine skrivenosti, pa zemljino jezgro ili dno okeana ne mogu biti izbrisani iz naše stvarnosti samo zato što su nam skriveni. Read more