Skip to content

Posts tagged ‘Minsterberg’

Andaluzijski pas prati Huga?

Marija Babić

EDI-03, 06/2017


Hugo Minsterberg

Hugo Minsterberg je jedan od retkih teoretičara filma koji svoje teorijske pristupe ne uopštava, ne daje egzaktne odgovore i teorije već pokušava da naglasi individualnost svakog čoveka pri tumačenju i razumevanju nekog umetničkog dela. Možda je to zbog toga što je bio psiholog po zanimanju. Read more

Formativne teorije medija
– filozofski kontekst.
Ričoto Kanudo, Hugo Minsterberg

Miloš Stanojević

EDI-03, 06/2017


If a million people see my movie, I hope they see a million different movies.

Quentin Tarantino

Francusko-italijanski pisac Ričoto Kanudo prvi je upotrebio termin “Sedma umetnost”. Film preuzima likovnost od slikarstva, narativnost od književnosti, strukturu od arhitekture i skulpture, ritam od muzike i predstavljačku prirodu od pozorišta. Read more

Da li je Triru poznata teorija Minsterberga?

Dimitrije Prodanović

EDI-03, 06/2017


Sve što je kao postulat filmske teorije uspostavio Hugo Minsterberg na najjasniji mogući način živi u filmovima Larsa fon Trira. To u njegovom delu postaje živa teorija, ali zbog samo jedne tačke ću morati da se pozovem i na Ričota Kanuda, iako je on apsolutna suprotnost Minsterbergovom radu. Zapravo, glavno mesto razdora između ta dva stanovišta jeste odnos teatra i filma. Minsterberg i Fon Trir crpu građu sa istog izvora, a to je psihologija. Minsterberg, matično psiholog, postaje pionir primenjene psihologije i to u filmskoj umetnosti. Read more

„PAKLENA POMORANDŽA“

Tamara Jovanović

EDI-03, 06/2017


 

„Lepa umetnost pokazuje svoju odliku upravo u tome što ona stvari koje su u prirodi ružne ili se ne sviđaju, opisuje lepo. Furije, bolesti, pustošenje rata i slično mogu se kao štetnosti vrlo lepo opisati, štaviše predočiti čak i u slici“
Emanuel Kant “Kritika moći suđenja”

Read more

TEORIJSKI PRISTUPI
ESTETICI RUŽNOG U FILMU

Petar Wagner

EDI-03, 06/2017


1961. godina je. Ili možda jedna godina pre nje. Ili možda godina pre nje. Kroz duge aleje i mračne hodnike prolazi Alan Rene. U mračnoj sali za projekcije očekuju ga K i M. K i M igraju matematičku igru u kojoj niko od njih ne može da pobedi. Rene je iznenađen činjenicom da su K i M zapravo Kanudo i Minsterberg. Kako su oni dospeli na projekciju njegovog filma „Prošle godine u Marijenbadu” nije bitno. Sve je ionako transcendentno. Read more