Skip to content

Posts tagged ‘simulakrum’

JUNACI ANIMIRANOG FILMA – IDOLI I/ILI IKONE (dio 2/6)

Marko Gošović

EDI-02, 12/2016


SAN – FILM ZA USNULOG ČOVJEKA

Bilo kako bilo, ima na zemlji ljudi – jesu li to ljudi? – koji u dnu horizonta sna razgovetno opažaju visine apsolutnoga, i koji imaju strašnu viziju beskrajne planine. Read more

JUNACI ANIMIRANOG FILMA
– IDOLI I/ILI IKONE (dio 1/6)

Marko Gošović

EDI-01, 06/2016


Čovjeku je u prirodi da oživljava stvari. Nekad postupno, nekad trenutno – nekad mehanički, nekad duhovno. Recimo, sat – to je oživljeni mehanizam koji radi i koji se kreće. Rekli bismo – to je vještačko biće, ali ono pored svog mehaničkog obličja ima i duh koji nam stvara svijest o vremenu. Ali šta se dešava kad opruga popusti, baterija propadne ili rdja zaustavi metalne zupčanike? Odgovor je prost: tu je drugi časovnik. A vrijeme!? Ono zanemaruje kolaps i nastavlja put. Vrijeme je umjetnost, a sat je djelo. Tako da se duh vremena, kao i umjetnost, pojavljuje u različitim formama – isto vrijeme pokazuju ručni sat i sat na Big Benu – a duh čovjekov oživljava u čovjeku i djelu kao otkriće koje je jednako bitno kao svijest o vremenu. On je životu nepredvidiv, a u djelu sposoban da obične, proste riječi, zvuke i slike učini fascinantnijim od svih časovnika zajedno. On to postiže raznim formama umjetnosti kao npr. poezijom, muzikom ili filmom. Poeziju oživljava riječima, muziku tonovima, a film slikom. Read more